barkom-sistem-header-picture
Reciklaža (reparacija, regeneracija, punjenje ...) označava više različitih operacija čija je svrha da istrošenu toner kasetu ponovo dovedu u radno stanje, kako bi se ona mogla ponovo koristiti. Postupak reciklaže se sastoji iz sledećih segmenata:
 • Detaljna provera fizičkog stanja kasete, da bi se ustanovilo može li biti podvrgnuta postupku reciklaže. Ako je iz nekog razloga (oštećenje, istrošenost trošećih delova itd.) nesvrsishodno reciklirati kasetu , klijentu se predlaže ili kupovina novog, ili mu se ustupa druga prazna kaseta uz minimalnu naknadu.
 • Rasklapanje toner kasete na njene sastavne delove
 • Čišćenje delova od prethodne upotrebe (zaostalog tonera, masnoće . . .) hemijskim sredstvima posebno namenjenim za tu svrhu.
 • Obrada sklopova namenskim hemikalijama radi njihovog osvežavanja ili podmazivanja
 • Zamena neispravnih ili pohabanih delova kasete (pogonski zupčanici, opruge, magneti, zaptivke, itd.).
 • Ugradnja novih delova kao što su OPC bubanj, čip ili osigurač, razni brisači.
 • Punjenje rezervoara adekvatnim kvalitetnim toner prahom.
 • Sklapanje toner kasete.
 • Detaljno testiranje toner kasete.
 • Obeležavanje gotove toner kasete.
 • Pakovanje toner kasete u odgovarajuću ambalažu.