barkom-sistem-header-picture

Osnovna delatnost Barkom sistema je proizvodnja toner kaseta za laserske štampače. Toner kasete koje su reciklirane kod nas daju indentičan kvalitet štampe kao i originalne, dok broj otisaka kod nekih modela može biti veći i za 20% od normativa koje proizvođač propisuje ili potpuno indentičan u slučajevima kada je količina štampe ograničena čipom ili nekim drugim vidom zaštite jer tada nije bitna količina sipanog toner praha.

Ušteda u novcu je oko 50% od cene nove toner kasete i pri tome imate garantni rok 12 meseci na koji Vam posebno skrećemo pažnju jer se originalni toneri prodaju bez garancije. Garancija važi za kvalitet i količinu otisaka u okvirima koji su deklarisani za taj model, u suprotnom Vi dobijate drugu novu toner kasetu bez obzira koliko je prethodna odštampala.

Sve toner kasete su hermetički zapakovane u neprovidnu PVC ambalažu (zbog zaštite od vlage i sunčeve svetlosti), a zatim u air-bag omotač (koji sprečava da dođe do fizičkih oštećenja prilikom transporta) i sve se to nalazi u originalnoj kartonskoj kutiji Barkom sistema koja je veoma pogodna za svaku vrstu manipulacije (transport i lagerovanje). Na svakom pakovanju Barkom sistema jasno je istaknut model kao i oznake za pravilno skladištenje.

Jedan od načina da se uključite u očuvanje životne sredine je da koristite reciklirane toner kasete Barkom sistema, jer toner kasete spadaju u toksičan otpad i najvećim delom su napravljene od plastike koja predstavlja najveću opasnost za okolinu, a za izradu nove toner kasete je potrebno oko 5 litara nafte i to su sasvim dovoljni razlozi da se odlučite za reciklažu.